BELANGRIKE DATUMS • IMPORTANT DATES

Parents Evenings • Oueraande

Grade • Graad 8 & 9: Tuesday / Dinsdag, April 22
Grade • Graad 10 – 12: Wednesday / Woensdag, April 23

Extra classes • Ekstra klasse

Grade • Graad 12: Monday / Maandag, May/Mei 5

Sport

Squash • Muurbal:
NJSA High Schools / Hoërskole Liga:
Friday / Vrydag, May / Mei 16, May / Mei 23, May / Mei 30

Report cards • Rapporte

Grade • Graad 8 & 9: Wednesday / Woensdag, April 23
Grade • Graad 10 – 12: Thursday / Donderdag, April 24

Term tests • Termyn toetse

Monday / Maandag, May / Mei 5 – Friday / Vrydag, 30 May / Mei

Exams • Eksamens

Thursday / Donderdag, June / Junie 5 – Friday / Vrydag, June / Junie 27