Akademie

ASSESSERING

Om reg te laat geskied aan deurlopende assessering word voldoende tyd daarvoor ingeruim.  Op vasgestelde dae word aan die begin van die dag in ’n uurperiode formele toetse volgens ’n bepaalde toetsrooster geskryf.  Leerders skryf gedurende die tweede en vierde kwartale ’n formele eksamen en die gr.12’s skryf ook in die derde kwartaal hulle Voorbereidende Eksamen. Punte vir toetse is na sewe dae ter insae aan leerders en ouers beskikbaar.

Benewens bogenoemde assesserings geskied daar ook binne leerareas portefeulje-assesseringswerk volgens die assesseringsriglyne van die spesifieke leerareas.

AKADEMIESE MIDDAE

Donderdae is akademiese middag by ons skool.  Dan geniet akademiese werk prioriteit bo ander aktiwiteite vanaf 14:15 tot 15:15. Akademiese personeel is beskikbaar om leerders by te staan met werk en spesifieke probleme van leerders kan op afspraak aandag geniet.

EKSTRA KLASSE VIR GR. 11 EN 12

Gedurende die eerste en tweede kwartale ontvang matrikulante verpligte, gratis ekstra klasse in Wiskunde en Natuur- en Skeikunde.  Dié klasse word op Maandae, Dinsdae en Woensdae, vanaf 14:15 tot 15:30 aangebied volgens ’n voorafopgestelde rooster.  Wanneer die graad 12’s in die derde kwartaal gereedmaak vir die Voorbereidende Eksamen, begin verpligte ekstra klasse in dieselfde leerareas vir die gr. 11’s.

WINTERSKOOL

Die sukses van Hoërskool Uitsig se Gr.12-uitslae is in ’n groot mate te danke aan die waardevolle insette van ons graad 12-vakpersoneel.  Gedurende die Julie-vakansie woon Graad 12’s wat belangstel ’n winterskool by waarin daar spesifiek aandag gegee word aan belangrike werk met die oog op die eindeksamen.

KLASGROOTTES

Die beheerliggaam is ernstig oor akademie en betaal 36% van die personeel se salarisse om kleiner klasse te verseker. Klasgroottes is meestal 30 en in enkele uitsonderlike gevalle 30-35.

MATRIEKUITSLAE

2010 100%, 2011 100%, 2012 98%, 2013 98%, 2014 97%, 2015 98%, 2016       2017  

Top Akademiese Presteerder 2016:  Bianca Niemand - 7 onderskeidings

Kirsten Richards - 5 onderskeidings, Wesley Phalafala - 5 onderskeidings, Dailin Tristan Botha - 3 onderskeidings, Amy Hartzenberg - 3 onderskeidings, Matthew Meyer - 3 onderskeidings, Tshiao Maud Mobe - 3 onderskeidings, Namhla Moshile - 3 onderskeidings, Liam Robin van Der Reijden - 3 onderskeidings.

 

 

KOOP EN ONDERSTEUN

Kry ‘n gratis kaart aanlyn of skakel 0860 100 445.
Jy kan ook by enige Woolworths-winkel ‘n kaart kry.

CHILLIE MASCOT

Vir Uitsig beteken die rissie geluk, vreugde, opwinding,
ekstra geur, ‘flavor’ en woema!

KUNSGALLERY

Ons departement is betrokke by uiteenlopende
verskeidenheid van kunsteorieë en praktiese komponente.