Algemene Inligting

Die skool

Hoërskool Uitsig is geleë in The Reeds, Centurion. Die skool is in 1991 in gebruik geneem. Dr. P.H. Bredenkamp, Direkteur van Onderwys, het die amptelike ingebruiknemingseremonie waargeneem.  Die skoolgebou is funksioneel en modern om vir nuwe onderwysbehoeftes voorsiening te maak.  Die leerdertal het toegeneem van 164 in 1991 tot 1039 in 2017.  In 2012 het die skool sy 21ste bestaansjaar gevier.

Die skool spog met netjiese klaslokale en is besonder goed toegerus. Omdat die skool sterk ingestel is op individuele aandag in klein groepe, is verskeie lokale in kleiner eenhede verdeel.  Die Natuur- en Skeikunde- asook ons Lewenswetenskaplaboratoriums is modern en goed toegerus om werklik reg te laat geskied aan die aanbieding van hierdie vakke.

Die skool beskik verder oor 4 IT-sentrums vir die aanbied van Inligtingstegnologie en Rekenaartoepassingstegnologie.  Hierdie geriewe stel leerders in staat om hulle vir die beroepswêreld voor te berei deur die nodige agtergrond in programmering en die hantering van sagtewarepakkette soos MS Office te verkry.

Hoërskool Uitsig spog nou ook met n leessentrum wat vir elke leerder toeganklik is. ‘n Onderwyser is opgelei om die klasse aan te bied sodat elke leerder hul leesvaardighede kan verbeter.

Tans is daar 62 onderwyspersoneel en 9 administratiewe personeel aan die skool verbonde.  Die bestuurspan bestaan uit die hoof, 2 adjunkhoofde, 9 departementshoofde en 1 hoof van dissipline. Elke graad het ‘n graadhoof en ‘n voogonderwyser vir elke klas.  Hierdeur streef ons daarna om elke leerder te leer ken en na die beste van ons vermoë na hulle belange om te sien.

Omdat die leerdertal nie so groot is nie, word elke kind steeds as individu hanteer en is hulle nie net nommers wat in die massa verdwyn nie.  Onderwysers is steeds in staat om met ‘n groter persentasie van die leerders persoonlik kontak te maak en hulle beter te leer ken om daardeur ‘n groter bydrae te lewer om elkeen se belange te bevorder.


Skoolprogram

Die skool begin elke dag om 7:25 en sluit 14:00.
Elke skooldag word amptelik geopen en afgesluit met skriflesing en gebed.

Maandae is formele opening in die skoolsaal.

Donderdae van 14:15 tot 15:15 is gereserveer vir akademiese hulpverlening.  Tydens hierdie klasse is die hele personeel beskikbaar vir ekstra hulp aan leerders op ‘n individuele basis.  Ander ekstra klasse is ook aan die orde van die dag.

Agtste vakke wat formeel onderrig word, word na-uurs aangebied op tye waarop die leerders en die onderwyser ooreengekom het.

Graad 11’s en 12’s se akademiese program is heelwat langer as die res van die skool s’n. Hulle skooldag se  akademiese tyd strek vanaf 7:25 tot 15:30.  ‘n Ekstra periode van 90 minute word 3 maal per week in die middag bygewerk.

KOOP EN ONDERSTEUN

Kry ‘n gratis kaart aanlyn of skakel 0860 100 445.
Jy kan ook by enige Woolworths-winkel ‘n kaart kry.

CHILLIE MASCOT

Vir Uitsig beteken die rissie geluk, vreugde, opwinding,
ekstra geur, ‘flavor’ en woema!

KUNSGALLERY

Ons departement is betrokke by uiteenlopende
verskeidenheid van kunsteorieë en praktiese komponente.